CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 621.9
Efficient data processing algorithm for automated large part control systems
Anatoly Alexandrovich Koshin, Doctor of Science (Engineering), Professor of Mechanical Engineering Technology Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, akoshin@inbox.ru
Arkadiy Vasilevich Gerenshteyn, Candidate of Science (Physics and Mathematics), Assistant Professor of Applied Mathematics Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, prima@prima.susu.ac.ru
Abstract
This article describes the data processing algorithm for automated large part processing systems. The algorithm uses coordinate measuring by «measuring arm» device.
Keywords
data processing algorithm, automated control systems, coordinate measuring, "measuring arm"
References
1. Alekseev, V.M. Optimal'noe upravlenie / V.M Alekseev, V.M. Tihomirov, S.V. Fomin. – M.: Nauka, 1979. – 432 s.
2. Bazrov, B.M. Osnovy tekhnologii mashinostroeniya / B.M. Bazrov. – M.: Mashinostroenie, 2005. – 736 s.
3. Galeev, EH.M. Optimizaciya: teorii, primery, zadachi / EH.M. Galeev, V.M. Tihomirov. – M.: EHditorial URSS, 2000. – 320 s.
4. Gmurman, V.E. Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika / V.E. Gmurman. – M.: Vyssh. obrazovanie, 2009. – 479 s.
5. Guzeev, V.I. Avtomatizirovannye metody i sredstva izmerenij, ispytanij i kontrolya v mashinostroenii / V.I. Guzeev, V.I. Surkov, A.G. Skhirtladze. – CHelyabinsk: Izd-vo YUUrGU, 2009. – 346 s.
6. Suslov, V.I. EHkonometriya / V.I. Suslov, N.M. Ibragimov, L.P. Talysheva. – Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2005. – 741 s.
7. Tutubalin, V.N. Teoriya veroyatnostej / V.N. Tutubalin. – M.: MGU, 1972. – 230 s.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 16, no. 23 (282), pp. 150-154. (in Russ.) (The main)