CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 004.896
Hierarchical object addressing in intellectual lighting systems
Elena Vladimirovna Vstavskaya, Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of Automation and Control Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, elena_vstavskaya@mail.ru
Abstract
A hierarchical object addressing in lighting systems is discussed. It allows to perform individual, group and broadcasting addressing and to simplify the lighting system diagnostics.
Keywords
addressing, lighting systems, diagnostics
References
1. Avtomatizirovannye sistemy upravleniya ehnergoehffektivnym osveshcheniem: monogr. / L.S. Kazarinov, D.A. SHnajder, T.A. Barbasova i dr.; pod red. L.S. Kazarinova. – CHelyabinsk: Izdat. centr YUUrGU: Izdatel' T. Lur'e, 2011. – 208 s.
2. Vstavskaya, E.V. Sposob peredachi informacii po pitayushchej seti i ego primenenie v postroenii sistem avtomatizirovannogo upravleniya naruzhnym osveshcheniem / E.V. Vstavskaya, E.V. Kostarev // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika». – 2010. – Vyp. 13. – № 2 (219). – S. 81–85.
3. Vstavskaya, E.V. Postroenie sistem upravleniya slozhnymi kompleksami naruzhnogo osveshcheniya / E.V. Vstavskaya, T.A. Barbasova // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika». – 2011. – Vyp. 14. – № 23 (240). – S. 98–102.
4. Kazarinov, L.S. Vvedenie v metodologiyu sistemnyh issledovanij i upravleniya: monogr. / L.S. Kazarinov. – CHelyabinsk: Izd-vo YUUrGU: Izdatel' T. Lur'e, 2008. – 344 s.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 16, no. 23 (282), pp. 104-106. (in Russ.) (The main)