CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 621.396.6(07), 537.8(07)
Mathematical models of slot antennas
Nikolay Ivanovich Voytovich, Doctor of Science (Engineering), Head of Radio Equipment Design and Production Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, voytovichni@mail.ru
Denis Sergeevich Klygach, post-graduate student of Radio Equipment Design and Production Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 86kds@mail.ru
Amur Barievich Khashimov, Candidate of Science (Physics and Mathematics), Associate Professor of Radio Equipment Design and Production Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, xab@kipr.susu.ac.ru
Abstract
The article proposes mathematical models of single and bilateral slot antennas. Strong electrodynamic relations are based on Fredholm integral equations of the second kind. It is shown that the use of a specific regulating procedure makes it possible to use these equations to design slot antennas with tiny plates and slots on them.
Keywords
mathematical model, integral equations, slot antenna
References
1. Pimenov, YU.V. Linejnaya makroskopicheskaya ehlektrodinamika / YU.V. Pimenov. – Dolgoprudnyj: Izdat. dom «Intellekt», 2008. – 536 c.
2. Il'inskij, A.S. Matematicheskie modeli ehlektrodinamiki / A.S. Il'inskij, V.V. Kravcov, A.G. Sveshnikov. – M.: Vyssh. shk., 1991. – 224 s.
3. Pole izlucheniya dvustoronnej shchelevoj antenny / N.I. Vojtovich, D.S. Klygach, A.B. Hashimov // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie i radioehlektronika». – 2012. – Vyp. 16. – № 6(282). – S. 135–141.
4. Ajzenberg, G.Z. Antenny UKV / G.Z. Ajzenberg, V.G. YAmpol'skij, O.N. Tereshin. – M.: Svyaz', 1977. – 382 c.
5. O volnovyh funkciyah ehllipticheskogo cilindra / N.P. Brusnecov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ceriya «Matematika». – 1954. – № 9. – S. 19–32.
6. YAnke, E. Special'nye funkcii / E. YAnke, F. EHmde, F. Lesh. – M.: Nauka, 1968. – 344 c.
7. Lankaster, P. Teoriya matric / P. Lankaster. – M.: Nauka, 1978. – 280 c.
8. Klygach, D.S. Vliyanie fazovyh diagramm napravlennosti shchelevyh izluchatelej na diagrammu turniketnoj shchelevoj antenny / D.S. Klygach, N.I. Vojtovich // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie i radioehlektronika». – 2011. – Vyp. 13. – № 2(219). – S. 34–39.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 17, no. 35 (294) , pp. 6-10. (in Russ.) (The main)