CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.2.08
Modern Directions of Research Activity of Information-Measuring Engineering Department
A.L. Shestakov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, admin@susu.ac.ru
A.P. Lapin, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, lapinap@susu.ac.ru
A.S. Volosnikov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, volosnikovas@susu.ac.ru
Abstract
Subjects of existing scientific research areas at the Information-Measuring Engineering Department of the South Ural State University are presented. The achieved results of scientific research are described.
Keywords
scientific research areas, research work, results of scientific research, measuring instrument, sensor
References
1. Larionov V.A. Optimal'noe planirovanie s garantirovannoy tochnost'yu ka-librovochnykh ispytaniy izmeritel'nykh datchikov: dis. ... d-ra tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. kons. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t;YuUrGU [Optimal Planning with Guaranteed Accuracy of Sensors Calibration Tests: Doctoral Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control and Information Processing (Industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2012. 301 p.
2. Shestakov A.L., Bizyaev M. N. and Sainskiy I. V. Raspredelennye intellektual'nye avtomatizirovannye sistemy upravleniya tekhnologicheskimi protsessami: ucheb. posobie dlya vuzov po napravleniyu podgotovki 200100 “Priborostroenie” [Distributed Intelligent Automated Control Systems of Technological Processes: Textbook. Manual for Universities by Field of Study 200100 “Instrumentation”]. Chelyabinsk, South Ural St. Univ. Publ., 2011, 495 p.
3. Larionov V.A. Avtomatizatsiya kalibrovki i kontrolya intellektual'nykh datchikov tekhnologicheskikh proizvodstv: monografiya [Automation of Calibration and Control of Intelligent Sensors for Technology Industries: Monograph]. Chelyabinsk, South Ural St. Univ. Publ., 2011. 119 p.
4. Soldatkina E.V. Algoritmy adaptatsii parametrov izmeritel'noy sistemy k minimumu otsenki dinamicheskoy pogreshnosti: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.14 – Sistemy obrabotki informatsii i upravleniya; nauch. ruk. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Algorithms for Adjustment of Measuring System Parameters to the Dynamic Error Evaluation Minimum: Candidate Thesis: Major 05.13.14 – Systems of Information Processing and Control; Scientific Advisor A.L. Shestakov;
South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2000. 161 p.
5. Bizyaev M.N. Dinamicheskie modeli i algoritmy vosstanovleniya dinamicheski iskazhennykh signalov izmeritel'nykh sistem v skol'zyashchem rezhime: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. ruk. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Dynamic Models and Algorithms for Dynamically Distorted Signals Recovery of Measuring Systems in Sliding Mode: Candidate Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control and Information Processing (Industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2004. 179 p.
6. Volosnikov A.S. Neyrosetevye modeli i algoritmy vosstanovleniya signalov dinamicheskikh izmeritel'nykh sistem: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. ruk. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Neural Network Models and Algorithms for Signals Recovery of Dynamic Measuring Systems: Candidate Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control and Information Processing (Industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2006. 137 p.
7. Iosifov D.Yu. Dinamicheskie modeli i algoritmy vosstanovleniya signalov izmeritel'nykh sistem s nablyudaemym vektorom koordinat sostoyaniya: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. ruk. A.L. Shestakov; YuzhUral. gos. un-t; YuUrGU [Dynamic Models and Algorithms for Signals Recovery of Measuring Systems with the Observed State Coordinate Vector: Candidate Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control
and Information Processing (Industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2007. 162 p.
8. Shestakov A.L. Metody teorii avtomaticheskogo upravleniya v dinamiche-skikh izmereniyakh: monografiya [Theory Approach of Automatic Control in Dynamic Measurements: Monograph]. Chelyabinsk, SUSU Publ., 2013. 257 p.
9. Luchko V.E., Lapin A.P. [Directions of scientific and technological cooperation between JSC “IG “Metran” and the southern-Ural state University]. Sensors and systems, 2012, no. 8, pp. 76–78. (in Russ.)
10. Lapina E.A. Algoritmy obrabotki informatsii pri vybore i obosnovanii funktsiy preobrazovaniya izmeritel'nykh preobrazovateley davleniya dlya ASU TP: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. ruk. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Information Processing Algorithms for Choosing and
Reasoning of Pressure Transducers Transfer Functions for APCS: Candidate Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control and Information Processing (Industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2011. 170 p.
11. Popov A.E. Algoritmy obrabotki informatsii pri opredelenii koeffitsientov polinomial'nykh modeley izmeritel'nykh preobrazovateley davleniya dlya ASU TP: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.13.01 – Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (promyshlennost'); nauch. ruk. A.L. Shestakov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Information Processing Algorithms for Determination of Polynomial Coefficients of Pressure Transducers Models for APCS: Candidate Thesis: Major 05.13.01 – System Analysis, Control and Information Processing (industry); Scientific Advisor A.L. Shestakov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2011. 167 p.
12. Pashnina N.A. Teoriya i metody rascheta nagnetateley s vibratsionnym sdavlivaniem gaza v tonkikh profilirovannykh zazorakh: dis. ... kand. tekhn. nauk: spetsial'nost' 05.02.02 – Mashinovedenie, sistemy privodov i detali mashin; nauch. ruk. S. G. Nekrasov; Yuzh.-Ural. gos. un-t; YuUrGU [Theory and Methods for Calculation of Blowers with Vibration Compression of Gas in Thin Shaped Gaps: Candidate Thesis: Major 05.02.02 – Engineering, Drive Systems and Machine Components; Scientific Advisor S.G. Nekrasov; South Ural State University; SUSU]. Chelyabinsk, 2010. 160 p.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 161-166. (in Russ.) (By the 55th anniversary of the Department "Information and measuring equipment")