CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.5.017; 681.5.011; 681.518.3
On-line control of energy flows in heat and gas supply networks in metallurgical enterprise
L.S. Kazarinov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, kazarinov@ait.susu.ru
T.A. Barbasova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, tatyana_barbasova@mail.ru
Abstract
Optimization of energy supply effectiveness and operational management of a heat power complex of the metallurgical enterprise is considered. Heatpower plants optimization and technological steam supply modes are given.
Keywords
energy efficiency, heat-and-power networks system
References
1. Nikiforov G.V., Olejnikov V.K., Zaslavec B.I. Jenergosberezhenie I upravlenie jenergopotrebleniem v metallurgicheskom proizvodstve [Energy Saving and Energy Management in Metallurgical Production] / G.V. Nikiforov, V.K. Olejnikov, B.I. Zaslavec. Mosсow, Jenergoatomizdat, 2003, 480 p.
2. Zinger N.M. Gidravlicheskie i teplovye rezhimy teplofikacionnyh system [Hydraulic and Thermal Modes of Heating Systems], Mosсow, Jenergoatomizdat, 1986, 320 p.
3. Kazarinov L.S., Barbasova T.A. Energy efficiency anticipatory control of an enterprise [Uprezhdayushcheye upravleniye energeticheskoy effektivnost yupredpriyatiy] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»], 2012, no. 35 (294), pp. 85–98.
4. Barbasova T.A., Zakharova A.A. The Introduction of an Energy Management System at the Metallurgical Enterprises of the Chelyabinsk Region in order to Increase Energy Efficiency in the Region [Vnedreniye sistemy energeticheskogo menedzhmenta na metallurgicheskikh predpriyatiyakh Chelyabinskoy oblasti v tselyakh povysheniya energeticheskoy effektivnosti regiona] // Ekonomikapromyshlennosti [Industrial Economics], 2012, № 3, pp. 42–46.
5. Kazarinov L.S., Barbasova T.A., Zakharova A.A. Automated Information Decision Support System on Control and Planning Energy Resources Usage [Avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema podderzhki prinyatiya resheniy po kontrolyu i planirovaniyu potrebleniya energeticheskikh resursov] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»]. 2012, № 23, pp. 118–122.
6. Kazarinov L.S., Barbasova T.A. Energy Flow Control System in Heat and Power Engineering Sector of Iron and Steel Enterprise [Sistema upravleniya energeticheskimi potokami v teploenergeticheskom komplekse metallurgicheskogo predpriyatiya] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»], 2012, no. 23, pp. 21–25.
7. Kazarinov L.S. Avtomatizirovannyye system yupravleniya v energosberezhenii (opyt razrabotki): monografiya [Automated Control Systems in Energy Saving (Development Experience)] / L.S. Kazarinov, D.A. Shnayder, T.A. Barbasova and others. Chelyabinsk: Publisher SUSU, 2010. 228 p.
8. Kazarinov L.S. Vvedeniye v metodologiyu sistemnykh issledovaniy upravleniya: monografiya [Introduction to the Methodology of Systems Research and Management: Study]. Chelyabinsk: Publisher SUSU, 2008. 344 p.
9. Popova O.V., Kazarinov L.S. Approach to Calculation of Difficult Steam Networks Taking into Account Dynamics of Accumulation of Steam [Podhod k raschetu slozhnyh parovyh setej s uchetom dinamiki akkumulirovanija para] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»]. 2006, no. 4, № 14 (69), pp. 78–83.
10. Bahvalov, N.S. Chislennye metody (analiz, algebra, obyknovenny edifferencial'nye uravnenija) [Numerical Methods (Analysis, Algebra, Ordinary Differential Equations), Mosсow, 1973, 631 p.
11. Barbasova T.A., Zakharova A.A. Ways to Increase the Energy Efficiency of the Chelyabinsk Region [Puti povysheniya energeticheskoy effektivnosti Chelyabinskoy oblasti] // Innovatsionnyy Vestnik Region [Innovation Herald Region], 2012, № 2, pp. 69–75.
12. Barbasova T.A., Divnich P.N., Evchina Ju.B., Shnayder D.A. Automation of the Steam-Jet Compressor Regimes Adjustment With Application of the SCADA-System TRACE MODE and Indistinct Multitude Theory [Avtomatizacii regulirovanija rezhimov parostrujnogo kompressora s primeneniem SCADA-sistemy TRACE MODE I teorii nechetkih mnozhestv] Avtomatizacijaisovremennyetehnologii [Automation and modern technologies], Mosсow, Publisher: «Mashinostroenie», no. 1, 2010, pp. 3–7.
13. Barbasova T.A., Divnich P.N. Determination of Achievable Coefficients of Injection and Compression Ratio of the Jet Steam Compressor [Opredelenie dostizhimyh kojefficientov inzhekciii stepeni szhatija strujnogo parovogo kompressora] Vestnik Yuzhno-Ural’skog ogosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»]. 2007, no. 5, № 7(79), pp. 3–4.
14. Barbasova T.A., Vahromeev I.E., Divnich P.N., Shnayder D.A. Building a Steam Jet Ejector Design Parameters to Optimize the Condensing Unit of CHP [Postroenie raschetnyh harakteristik parostrujnogo jezhektora dlja optimizacii raboty kondensacionnoj ustanovki TJeC] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»], 2007, no. 6, № 23(95), pp. 63–63.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2013, vol. 13, no. 2, pp. 53-63. (in Russ.) (The main)