CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.518.5+621.32:681.518.5
Remote control of lighting systems condition
Elena Vladimirovna Vstavskaya, Candidate of Sciences (Engineering), Associate Professor of Automation and Control Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, elena_vstavskaya@mail.ru
Vladimir Igorevich Konstantinov, Associate Professor of Equipment for Information and Measuring Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, kvi@ait.susu.ac.ru
Ramil Adgamovich Khazhiev, Post-Graduate Student of Equipment for Information and Measuring Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, ramil_khazhiev@mail.ru
Abstract
In the article the method of remote control of lighting systems condition, which allows to detect the defects, is considered. This method is based on the determination of the power range of gas-discharge lamp. The overrange of power will mean the existence of defects in the lighting system.
Keywords
lighting system, remote control, power measurement
References
1. Vybor optimal'nogo rezhima raboty svetodiodnyh izluchatelej / V.I. Konstantinov, E.V. Vstavskaya, T.A. Barbasova, V.O. Volkov // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika». – 2010. – Vyp. 11. – № 2 (178). – S. 46–51.
2. Vstavskaya, E.V. Sposob peredachi informacii po pitayushchej seti i ego primenenie v postroenii sistem avtomatizirovannogo upravleniya naruzhnym osveshcheniem / E.V. Vstavskaya, E.V. Kostarev // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika». – 2011. – Vyp. 13. – № 2 (219). – S. 81–85.
3. GOST 8.207–76. Pryamye izmereniya s mnogokratnymi nablyudeniyami. Metody obrabotki rezul'tatov nablyudenij. – M.: Izd-vo standartov, 1976. – 8s.
4. GOST R ISO 5479–2002. Statisticheskie metody. Proverka otkloneniya raspredeleniya veroyatnostej ot normal'nogo raspredeleniya. – M.: Izd-vo standartov, 2002. – 27 s.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2013, vol. 13, no. 1, pp. 76-78. (in Russ.) (The main)