CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.2
Selection of a model for conversion function of vortex sonic flowmeters
Angrey Pavlovich Lapin, Candidate of Science (Engineering), associate professor of Information and Measuring Technology Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, a_lapin@mail.ru
Alexander Mikhailovich Druzhkov, postgraduate student of Information and Measuring Technology Department of South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, sandruzh@gmail.com
Abstract
The use of algorithmic methods for errors correction implies the knowledge of conversion function of flowmeters. The author selects and analyzes one-factor model for conversion function of vortex sonic flowmeters. The necessity for transfer from one-factor conversion function to two-factor model is shown.
Keywords
vortex sonic flowmeters, conversion function
References
1. Horuzhev, G.M. Primenenie vihrevyh raskhodomerov schetchikov Irga–RV v zhestkih usloviyah ehkspluatacii / G.M. Horuzhev // Datchiki i sistemy. – 2006. – № 3. – S. 58–60.
2. Semenov, L.A. Metody postroeniya graduirovochnyh harakteristik sredstv izmerenij / L.A. Semenov, T.N. Siraya. – M.: Izd-vo standartov, 1986. – 128 s.
3. L'vovskij, E.N. Statisticheskie metody postroeniya ehmpiricheskih formul: uchebnoe posobie dlya vtuzov / E.N. L'vovskij. – M.: Vyssh. shk., 1988. – 239 s.
4. Granovskij, V.A. Metody obrabotki ehksperimental'nyh dannyh pri izmereniyah / V.A. Granovskij, T.N. Siraya. – L.: EHnergoatomizdat. Leningradskoe otdelenie, 1990. – 288 s.
5. Kremlevskij, P.P. Raskhodomery i schetchiki kolichestva: spravochnik / P.P. Kremlevskij. – L.: Mashinostroenie, 1989. – 701 s.
6. GOST 23554.2–81. Sistema upravleniya kachestvom produkcii. EHkspertnye metody ocenki kachestva promyshlennoj produkcii. Obrabotka znachenij ehkspertnyh ocenok kachestva produkcii. – M.: Izd-vo standartov, 1982.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 17, no. 35 (294) , pp. 161-164. (in Russ.) (Brief Reports)