CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.51.013+629.114.2:51
Definition algorithm of mechanic-driver mathematic model parametrs for high-speed caterpillar machine curvolinear movement
Olga O. Pavlovskay, Candidate of engineering science, Associate professor of the Control Systems Department of the South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, olyapav@rambler.ru
Sergey V. Kondakov, Doctor of engineering science, Professor of the Wheel and Caterpillar Machine Department of the South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, tanksv@mail.ru
Abstract
Realized definition algorithm of mechanic-driver mathematic model for curvilinear movement of high-speed caterpillar machine. Considers the results of researching of machine mobility, driving by man with fixed parametrs.
Keywords
mathematic model, high-speed caterpillar machine, hydrostatic drive, turning mechanism, transmitting function, man-operator, mechanic-driver, curvilinear movement driving
References
1. Druzhinin, G.V. Uchet svojstv cheloveka v modelyah tekhnologij / G.V. Druzhinin. – M.: MAIK «Nauka / Interperiodika», 2000. – 327 s.
2. Cibulevskij, I.E. CHelovek kak zveno sledyashchej sistemy / I.E. Cibulevkij. – M.: Nauka, 1981. – 288 s.
3. SHeridan, T.B. Sistemy chelovek-mashina: modeli obrabotki informacii, upravleniya i prinyatiya reshenij chelovekom-operatorom / T.B. SHeridan, U.R. Ferrel; pod red. K.V. Frolova; per. s angl. A.A. Kobrinskogo. – M.: Mashinostroenie, 1980. – 400 s.
4. Kondakov, S.V. Povyshenie podvizhnosti bystrohodnoj gusenichnoj mashiny putem avtomatizacii sistemy upravleniya krivolinejnym dvizheniem: monogr. / S.V. Kondakov. – CHelyabinsk: Izd-vo YUUrGU, 2009. – 108 s.
5. Imitacionnoe modelirovanie dvizheniya bystrohodnoj gusenichnoj mashiny mekhanikom-voditelem / S.V. Kondakov, N.N. Kornaeva, O.O. Pavlovskaya, S.I. CHerepanov // Vestnik YUUrGU. Seriya «Mashinostroenie». – 2010. – Vyp. 16. – № 29(205). – S. 59–64.
6. Weir, D.H. Models for Steering Control of Motor Vehicles / D.H. Weir, D.T. McRuer // Proc. 4th Annual NASA, 1968. – 192 c.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 15, no. 3 (262), pp. 43-47. (in Russ.) (The main)