CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 621.9
Design of reliability evaluation algorithm for inprocess gage control module
Anatoly Alexandrovich Koshin, Doctor of Science (Engineering), Professor of Mechanical Engineering Technology Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, akoshin@inbox.ru
Viktor Ivanovich Guzeev, Doctor of Science (Engineering), Professor, Dean of Mechanics and Technology Faculty, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, gvi@susu.ac.ru
Anton Khalilevich Nurkenov, post-graduate student of Mechanical Engineering Technology Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, nurkenovah@ya.ru
Abstract
This paper describes designed reliability evaluation algorithm for inprocess gage control module on the basis of statistical control (control chart X/R) and determination of particular and integrated indicators of reliability.
Keywords
grinding, reliability evaluation, statistical control, integrated indicators
References
1. Ped', E.I. Aktivnyj kontrol' v mashinostroenii: ucheb. posobie / E.I. Ped', A.V. Vysockij, V.I. Mashinistov – M.: Mashinostroenie, 1978. – 352 s.
2. Dubrovskij, P.V. Obespechenie nadezhnosti tekhnologicheskih processov: ucheb. posobie / P.V. Dubrovskij; pod. red. A.I. Kshnyakina, YU.P. Egorova. – Ul'yanovsk: UlGTU, 2000. – 124 s.
3. Gmurman, V.E. Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika: ucheb. posobie dlya vuzov / V.E. Gmurman. – M.: Vyssh. shk., 2003. – 479 s.
4. Tochnost' i nadezhnost' sistem izmeritel'nyh. Nomenklatura pokazatelej. Metody i sredstva ispytanij RTM 2-034-03-78: Rukovodyashchij tekhnicheskij material. – M.: Nauch.-issled. in-t inform. po mashinostroeniyu, 1979. – 46 s.
5. Smolencev, V.P. Upravlenie sistemami i processami: ucheb. dlya vuzov po napravleniyu «Konstruktorsko-tekhnologicheskoe obespechenie mashinostroitel'nyh proizvodstv» / V.P. Smolencev, V.P. Mel'nikov, A.G. Skhirtladze; pod. red. V.P. Mel'nikova. – M.: Akademiya, 2010. – 332 s.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 16, no. 23 (282), pp. 38-42. (in Russ.) (The main)