CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 681.5+628.9-52
Distributed objects adaptive lighting control method
Elena Vladimirovna Vstavskaya, Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of Automation and Control Department, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, elena_vstavskaya@mail.ru
Lev Sergeevich Kazarinov, Doctor of Science (Engineering), Professor, Dean of Instrument-Making Faculty, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, kazarinov@ait.susu.ac.ru
Abstract
Distributed objects adaptive lighting control method is considered in the article. A technique for lighting of local zones according to its priorities and considering mutual influence of different light sources is offered.
Keywords
distributed objects, lighting systems, adaptive control
References
1. Kobec, B.B. Innovacionnoe razvitie ehlektroehnergetiki na baze koncepcii Smart Grid / B.B. Kobec, I.O. Volkova. – M.: IAC «EHnergiya», 2010. – 208 s.
2. Kazarinov, L.S. Vvedenie v metodologiyu sistemnyh issledovanij i upravleniya: monogr. / L.S. Kazarinov. – CHelyabinsk: Izd-vo YUUrGU: Izdatel' T. Lur'e, 2008. – 344 s.
3. Avtomatizirovannye sistemy upravleniya ehnergoehffektivnym osveshcheniem: monogr. / L.S. Kazarinov, D.A. SHnajder, T.A. Barbasova i dr.; pod red. L.S. Kazarinova. – CHelyabinsk: Izdat. centr YUUrGU: Izdatel' T. Lur'e, 2011. – 208 s.
4. Vstavskaya, E.V. Postroenie sistem upravleniya slozhnymi kompleksami naruzhnogo osveshcheniya / E.V. Vstavskaya, T.A. Barbasova // Vestnik YUUrGU. Seriya «Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioehlektronika». – 2011. – Vyp. 14. – № 23 (240). – S. 98–102.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2012, iss. 16, no. 23 (282), pp. 70-74. (in Russ.) (The main)