CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Sign | Register
UDC 621, 620.9
Method of predictive control of industrial facilities energy efficiency
L.S. Kazarinov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, kazarinov@ait.susu.ac.ru
T.A. Barbasova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, tatyana_barbasova@mail.ru
A.A. Zakharova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, al_ekca@mail.ru
Abstract
A method of the committee approach to the prognostic control of energy efficiency of industrial plants is considered. The method is based on optimal prognostic model for energy consumption of technological objects and production departments. The modelbuilding is based on three criteria: (1) the maximum of the weighted sum of the forecasting points with required accuracy; (2) regularization of the problem statement in case of incomplete data; (3) minimization of economic losses arising from forecast errors. A special program for energy efficiency decision-making support is offered. The program is based on factorial analysis of the current energy consumption of the controlled units and energy consumption goals setting. The main objectives of energy management: operational management and control, planning of production, planning of energy saving measures are considered.
Keywords
the committee approach, prognostic control, energy management
References
1. Kazarinov L.S. Avtomatizirovannyye sistemy upravleniya v energosberezhenii (opyt razrabotki): monografiya [Automated Control Systems in Energy Saving (Development Experience)] / L.S. Kazarinov, D.A. Shnayder, T.A. Barbasova and others. Chelyabinsk: Publisher SUSU, 2010. 228 p.
2. Barbasova T.A., Zakharova A.A. The Introduction of an Energy Management System at the Metallurgical Enterprises of the Chelyabinsk Region in Order to Increase Energy Efficiency in the Region [Vnedreniye sistemy energeticheskogo menedzhmenta na metallurgicheskikh predpriyatiyakh Chelyabinskoy oblasti v tselyakh povysheniya energeticheskoy effektivnosti regiona]. Ekonomika promyshlennosti [Industrial Economics], 2012, № 3, pp. 42–46.
3. Barbasova T.A., Zakharova A.A. Ways to Increase the Energy Efficiency of the Chelyabinsk Region [Puti povysheniya energeticheskoy effektivnosti Chelyabinskoy oblasti]. Innovatsionnyy Vestnik Region [Innovation Herald Region]. 2012. № 2. pp. 69–75.
4. Koptsev L.A., Yapryntseva I.A. Modeling of Fuel Consumption in JSC “Magnitogorsky Iron and Steel Works” [Modelirovaniye potrebleniya topliva v OAO «MMK»]. Promyshlennaya energetika [Industrial Energy]. Moscow: NTF “Progress”, 2004, Issue. Number 5, pp. 2–6.
5. Kazarinov L.S., Bordetsky A.B. Optimization Algorithm for Design Problems with Inconsistent Specifications [Algoritm optimizatsii dlya zadach proyektirovaniya pri protivorechivom tekhnicheskom zadanii]. Informatsionnyye i upravlyayushchiye elementy i sistemy. Trudy CHPI [Information and control elements and systems. Proceedings of the ChPI], № 231, Chelyabinsk, 1979.
6. Kazarinov L.S., Bordetsky A.B. On the Determination of the Committee System of Weighted Inequalities. [Ob opredelenii komiteta sistemy vzveshennykh neravenstv]. Kibernetika [Cybernetics]. № 5. 1981.
7. Kazarinov L.S., Omelchenko N.V. Coordination of Decisions in the Multi-level Design Systems. [Koordinatsiya resheniy v mnogourovnevykh sistemakh proyektirovaniya]. Voprosy kibernetiki. Metody i modeli otsenki effektivnosti razvivayushchikhsya sistem [Problems of Cybernetics. Methods and models for assessing the effectiveness of developing systems]. Moscow: Nauka, 1982.
8. Yapryntseva I.A. The Preparation to Control the Consumption of Fuel in the JSC “Magnitogorsky Iron and Steel Works” on the Basis of Mathematical Statistical Dependencies [Podgotovka k upravleniyu potrebleniyem topliva v OAO «MMK» na osnove matematicheskikh statisticheskikh zavisimostey] Izvestiya Chelyabinskogo nauchnogo tsentra [Proceedings of the Chelyabinsk Scientific Center]. http://www/sci.urc.ac.ru/news/2004_4(26)/. pp. 96–100.
9. Kazarinov L.S. Sistemnyye issledovaniya i upravleniye / kognitivnyy podkhod/: nauchnometodicheskoye posobiye / [System Studies and Management / Cognitive Approach /: Research Tools /] L.S. Kazarinov. Chelyabinsk: Publisher SUSU, 2011. 524 p.
10. Kazarinov L.S., Barbasova T.A., Zakharova A.A. Optimal Prediction of Energy Resources Consumption, in Value Criterion [Optimal’noye prognozirovaniye potrebleniya energeticheskikh resursov po stoimostnomu kriteriyu] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»]. 2013. Volume 13, № 1, pp. 90–94.
11. Kazarinov L.S., Barbasova T.A., Zakharova A.A. Automated Information Decision Support System on Control and Planning Energy Resources Usage [Avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema podderzhki prinyatiya resheniy po kontrolyu i planirovaniyu potrebleniya energeticheskikh resursov] Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Komp’yuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika». [The Bulletin of the South-Ural State University. Series «Computer Technology, Control, Electronics»]. 2012. № 23. pp. 118–122.
12. Kazarinov L.S. Vvedeniye v metodologiyu sistemnykh issledovaniy i upravleniya: monografiya [Introduction to the Methodology of Systems Research and Management: Study]. Chelyabinsk: Publisher SUSU, 2008. 344 p.
Source
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics, 2013, vol. 13, no. 2, pp. 12-24. (in Russ.) (The main)